Tillbaka

Hembygdens vänner i Paipis

Besöksadress Paipisvägen 338
04170 Paipis
Telefon 0400-877972
E-post hvip.hemgard( at )gmail.com
Huvudsaklig verksamhet Barnverksamhet, Byaverksamhet, Motion & idrott, Ungdomsverksamhet
Tillhörighet Nylands Svenska Ungdomsförbund
SUF

Kontaktperson

Namn Roland Oljemark
Adress Käsisvägen 114
04170 Paipis
Telefon 0400-877972
E-post hvip.hemgard( at )gmail.com