Tillbaka

Hembygdens vänner i Paipis

Besöksadress Paipisvägen 338
04170 Paipis
Telefon 050-3078828
E-post hvip.hemgard( at )gmail.com
Huvudsaklig verksamhet Barnverksamhet, Byaverksamhet, Motion & idrott, Ungdomsverksamhet
Tillhörighet Nylands Svenska Ungdomsförbund
SUF

Kontaktperson

Namn Jenny Oljemark-Ojala
Adress Utegårdsvägen 37
04170 Paipis
Telefon 050-3078828
E-post hvip.hemgard( at )gmail.com