Verksamhet

Förutom normal förbunds- och föreningsverksamhet ordnas Suffen årligen vanligtvis en eller två stora marknader i Sibbo samt en dansafton i Söderkulla. Dessutom publicerar man sommaraktivitetskatalogen Sommar-Sibbo.

 

Evenemang

Inga händelser på kommande